Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Du Lịch Định Quán

 
 

 Nội dung bản tin

 
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2015) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2015) Cập nhật: 14-07-2015 12:57
Thực hiện hướng dẫn số 83-HD/BTGHU ngày 09/7/2015 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.