Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2020 của PTNMT 2020 Cập nhật: 27-08-2020 12:53
Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2020 của PTNMT 2020

​Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2020 của PTNMT 2020​ QUY CHE THEO ND 161.pdfQUY CHE THEO ND 161.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.