Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân ​(PTNMT 2020) Cập nhật: 27-08-2020 12:48
QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân ​(PTNMT 2020)

QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân ​(PTNMT 2020)QD 2359 - tram bom ap 7 phu tan.pdfQD 2359 - tram bom ap 7 phu tan.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.