Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn huyện Định Quán Cập nhật: 17-08-2014 07:34
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 368/SNV-VP ngày 14/03/2014 về việc báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ năm 2014
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.