Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Tuyên truyền chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Cập nhật: 19-05-2021 07:45
Để phát huy tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn và triển khai hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chi cục phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Định Quán tổ chức lớp tuyên truyền chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Gần 100 nông dân, chủ trang trại, đại diện các tổ hợp tác, hợp tác xã… trên địa bàn huyện Định Quán đã tham dự
 

tap huan chinh sach ho tro lien ket sx 1.jpg

Tại đây, các học viên đã được giới thiệu những nội dung cơ bản về chính hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Những tác động của hội nhập kinh tế thế giới đến người dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế… Qua đó, giúp người dân nắm bắt những đối tượng được hỗ trợ,  nội dung và mức hỗ trợ, lợi ích khi tham gia liên kết sản xuất… Đồng thời, khuyến khích người dân phát triển phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản xuất nông nghiệp.

                                                                                                          Lê Điểm - Thanh Danh ( TH)
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.