Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Ngân hàng CSXH huyện Định Quán tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2021 Cập nhật: 31-03-2021 12:11
Ngày 19/3/2021, tại trung tâm chính trị huyện, ngân hàng CSXH huyện Định Quán đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2021.
 

tap huan ngan hang CSXH.jpg

Tại buổi tập huấn, cán bộ ngân hàng CSXH huyện đã truyền đạt một số nội dung xoay quanh giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại ngân hàng CSXH như : cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; cho vay học sinh – sinh viên; cho vay hỗ trợ việc làm; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; cho vay nhà ở xã hội. Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo cấp xã và trưởng ấp, khu phố trong hoạt động tín dụng chính sách. Ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời thông tin kết quả đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó giúp cho thành viên ban giảm nghèo cấp xã và các trưởng ấp, khu phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian tới.

Hải Hậu ( TH11- 2021)
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.