Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cập nhật: 29-03-2021 12:40
Sáng 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Định Quán có đồng chí Trần Bá Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện.

nq13sssssss.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Định Quán

 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những định hướng lớn, điểm mới trong nghị quyết; từ đó liên hệ và vận dụng phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của mỗi địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. 

PHÚC ƯNG

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.