Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên Cập nhật: 04-02-2021 12:47
Thực hiện Kết luận 34-KL/TU ngày 7-7-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy Định Quán đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.
Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ở từng đơn vị, địa phương. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời Kết luận số 34-KL/TU; đồng thời, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức, đơn vị, đề ra nội dung, kế hoạch cụ thể để thực hiện các quy định của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức, đơn vị; phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức, đơn vị vững mạnh.

Để thực hiện Kết luận 34-KL/TU, hàng năm , các chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Định Quán đã triển khai đăng ký nêu gương cho cán bộ, đảng viên và thực hiện đánh giá nêu gương. Kết quả nêu gương là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Nội dung đăng ký nêu gương gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Thực hiện quy định nêu gương, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đều thực hiện tốt tính gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tích cực tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng... Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết ở huyện Định Quán đạt trên 98%.

Qua đánh giá việc đăng ký nêu gương của đảng viên, phần lớn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể ở giai đoạn 2016-2020, bình quân hằng năm có trên 89% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt trở lên trong việc thực hiện quy chế nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đều “nói đi đôi với làm”, kiên quyết không sử dụng giờ hành chính cho các hoạt động cá nhân; thường xuyên xuống cơ sở, làm việc với cấp ủy, chính quyền để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; thường xuyên thanh tra công vụ, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp gây phiền hà cho nhân dân để đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng có ý thức phục vụ nhân dân tận tụy, chu đáo hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

* Những kết quả tích cực

Trong thực hiện Kết luận 34-KL/TU của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt đến mỗi cán bộ, đảng viên về lời dạy của Bác Hồ “lấy dân làm gốc”; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Từ đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện thường xuyên đối thoại với nhân dân để lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Không chỉ nêu gương trong việc tích cực lắng nghe, giải quyết công việc cho nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện luôn nêu cao ý thức chăm lo, xây dựng đoàn kết nội bộ. Coi trọng sự phối hợp giữa tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ để tạo hiệu quả, chất lượng công việc cao hơn; tránh xảy ra tình trạng lợi dụng phê bình để nói xấu đồng chí, đồng đội, đùn đẩy, đổ lỗi, khuyết điểm cho người khác và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân và gia đình...

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ủy ban nhân dân huyện đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, qua đó đã xử lý kiên quyết, kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tắc trách của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, giải quyết cơ bản những vấn đề nối cộm như: công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... được cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp cơ sở tập trung chỉ đạo để giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trong quá trình thực hiện nêu gương, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả như: mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, “5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” của Hội phụ nữ; mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp do Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên; mô hình thực hiện tuyến đường hoa của cán bộ, công chức; mô hình đảm bảo an toàn phòng dịch tại bộ phận 1 cửa,… Đặc biệt, có những mô hình tiêu biểu như vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân ở xã Suối Nho; mô hình “Nồi cháo tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Lợi; mô hình “Chung tay với cộng đồng” của bà Dương Thị Lành xã La Ngà; mô hình “Quỹ giúp bạn nghèo tới trường” của Trường THPT Định Quán; gương ông Trần Hữu Sự, ông Nguyễn Phước Hưng ở xã Thanh Sơn với mô hình Khu dân cư “Sáng- xanh- sạch- đẹp” ở xã Thanh Sơn; hay hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của lực lượng dân quân ấp 6, xã Suối Nho…

pt.jpg
Đoàn kiểm tra Chỉ thị 05 của huyện làm việc với Đảng ủy xã Phú Tân

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 34-KL/TU một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tích cực. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong học tập và làm theo Bác. Nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ động nghiên cứu, tìm ra những giải pháp thiết thực để thúc đẩy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, trong công tác dân vận, xây dựng Đảng, chính quyền... Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế. Số lượng nội dung công việc cụ thể, đăng ký học tập, làm theo Bác chưa được nhiều; việc ghi chép các nội dung trong bản đăng ký nêu gương một số cấp ủy, đơn vị chưa kịp thời, đầy đủ, nội dung đăng ký còn chung chung, chưa cụ thể hoá sát hợp hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, công tác của tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên tại một số cấp ủy chưa thực sự hiệu quả, còn đảng viên vi phạm kỷ luật.

* Phương hướng trong thời gian tới

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TU gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để tích cực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Rà soát, bổ sung, xây dựng hướng dẫn thống nhất trong toàn Đảng bộ về quy trình, hình thức, phương pháp đánh giá các tiêu chí nêu gương đối với từng đối tượng cán bộ cụ thể, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Tăng cường xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án; đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU. Hướng dẫn các cấp ủy chủ động, tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ và cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong lãnh đạo và thực hiện trách nhiệm nêu gương.  

Lưu Giang 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.