Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Thị trấn Định Quán công nhận 4.934 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” năm 2020. Cập nhật: 13-12-2020 06:05
Ngày 09/10/2020, UBND thị trấn Định Quán đã ban hành quyết định số 362/ QĐ-UBND quyết định về việc công nhận 4.934 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” năm 2020 đối với các khu phố trên địa bàn thị trấn Định Quán.
 

xét VH.JPG

Theo quyết định này, UBND thị trấn Định Quán công nhận 4.934 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2020 đạt tỷ lệ 98,34% so với số hộ đăng ký. Cụ thể số hộ được công nhận các địa bàn khu phố trên Thị trấn Định Quán như sau: Khu phố Hiệp Nhất 415 hộ; Khu phố Hiệp Lực: 468 hộ; khu phố Hiệp Tâm 1: 538 hộ;  khu phố Hiệp Quyết :501 hộ; khu phố Hiệp Tâm 2:1019 hộ; khu phố 114;  299 hộ; khu phố  Hiệp Đồng:791 hộ; khu phố Hiệp Lợi 696 hộ; khu phố Hiệp Nghĩa 207 hộ. Như vậy so với năm 2019 số hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020 tăng 92 hộ.

Trong năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn” đã được Ban chỉ đạo thị trấn Định Quán đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa gắn với xây dựng khu đô thị văn minh. Việc người dân đồng lòng xây dựng nếp sống văn minh, gia dình văn hóa cũng như chung tay giữ gìn những nét đẹp văn hóa cho thấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn đã được thực hiện một cách đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

 

Tin ảnh Đinh Thành Út
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.