Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 Cập nhật: 14-10-2020 01:43
Sáng ngày 13/10/2020, Hội nông dân huyện tổ chức Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

ton vinh cac ca nhan dien hinh.jpg 
Các điển hình tiên tiến được biểu dương tại Hội nghị


Huyện Định Quán hiện có 14 cơ sở hội, 96 chi hội, với tổng số trên 20.900 hội viên, chiếm tỷ lệ 81,7% tổng số lao động nông nghiệp. Trong 5 năm qua, các cấp hội trong huyện đã tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình làm cho phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân đi vào chiều sâu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới và tổ chức hội vững mạnh. Với nhiều phong trào thi đua như: xây dựng hệ thống tổ chức hội nông dân mạnh mẽ gắn với đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thi đua tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó, bình quân hàng năm có trên 20.500 hộ nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp hội đã vận động được 1.450 lượt hội viên làm giàu, khá ủng hộ trên 2 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động, cây, con giống... để giúp đỡ 560 hộ nông dân khó khăn. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,53%. Trực tiếp vận động 8 căn nhà tình thương trị giá 850 triệu đồng cho các hộ khó khăn. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong 5 năm dấu ấn để lại đậm nét là 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Hội nghị cũng đã ôn lại truyền thống 90 năm hình thành và phát triển của của Hội nông dân Việt Nam. Tiến hành trao tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 8 đồng chí. Biểu dương, tôn vinh 19 tập thể và 112 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 

Hải Hậu

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.