Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Liên đoàn lao động huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cập nhật: 09-07-2020 09:04
Sáng ngày 7/7/2020, LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Liên đoàn lao động huyện Định Quán hiện có 132 công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số trên 9.700 đoàn viên, đạt tỷ lệ 97% so với người lao động tại địa phương. Trong đó, đoàn viên nòng cốt đạt tỷ lệ trên 48%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, giới ​thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện. LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở đã tăng cường và phát huy vai trò giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động; phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, người sử dụng lao động tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho công nhân lao động. 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về thực hiện phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020 đã tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Nhiều hoạt động có nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm nhiều hơn đến hoạt động nữ công, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện tốt để CNVCLĐ nữ phát huy được năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ.


Khen thưởng các tập thể và cá nhânsss.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Tại hội nghị, 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong giai đoạn 2010-2020 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Tuyết Mai 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.