Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2020 Cập nhật: 07-07-2020 02:22
Sáng ngày 06/7/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2020 qua hình thức trực tuyến. Tới dự Hội nghị có các đồng chí là Báo cáo viên Huyện ủy, trưởng, phó Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí phụ trách tuyên huấn của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; phụ trách tuyên giáo các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin nhanh về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về những điểm mới nổi bật trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tấn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền công tác tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân…


bcv6.jpg
Quang cảnh Hội nghị

 

Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.