Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Thị trấn Định Quán tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 46 của UBND tỉnh Đồng Nai Cập nhật: 30-06-2020 12:58
Sáng ngày 25/6/2020, Thị trấn Định Quán tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 46 của UBND tỉnh Đồng Nai về xây dựng các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020
 

20200625_082430.jpg

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập trên địa bàn thị trấn tiếp tục được duy trì và phát triển; được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện. Góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ phong trào, nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã nỗ lực vươn lên, nuôi dạy con cháu ăn học thành đạt, tạo ra phong trào học tập suốt đời ở khắp mọi nơi.  Qua bình xét, đã có trên 4.600 hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 92,5% so với số hộ dân. Dòng họ “Trần Văn” đạt danh hiệu “dòng học học tập” nhiều năm liền. 10/12 khu phố và Ban khuyến học Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng khu vực Định Quán đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”.  9/9 đơn vị trường học trên địa bàn đều đạt danh hiệu “đơn vị học tập”.

Tại hội nghị, Thị trấn Định Quán đã phát động phong trào xây dựng các mô hình học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu cụ thể như: 100% khu phố đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”, 95% hộ đạt danh hiệu “gia đình học tập”; củng cố và xây dựng Hội khuyến học từng bước vững mạnh; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài  bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng , đạt hiệu quả cao…

Hội nghị đã tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong xây dựng mô hình.

                                                                                       Tuyết Mai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.