Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện khảo sát tình hình hoạt động tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện Định Quán Cập nhật: 11-06-2020 12:06
Sáng ngày 5/6/2020, đoàn Giám sát HĐND huyện Định Quán, do ông Lê Thanh Sơn, Trưởng Ban Kinh tế- xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện Định Quán. Nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động, những thuận lợi và khó khăn vướng mắc sau khi Trung tâm VHTT và thể thao được thành lập, đi vào họat động từ tháng 8/2019 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trung tâm văn hóa thể thao, Đài Truyền thanh, thư viện, Tượng Đài chiến thắng La Ngà và bổ sung chức năng Quản trang, kho Lưu trữ …
 

HDND Giam sat 1.jpg

Từ tháng 8/2019 đến nay, đội ngũ cán bộ, viên chức lao động trong Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của Trung tâm luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình. Bên canh đó, Trung tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân… Tuy nhiên, Trung tâm còn có những khó khăn như: Trụ sở làm việc tại cơ sở 2 đã xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn kỹ thuật truyền hình còn thiếu, lực lượng phóng viên mỏng, cán bộ kỹ thuật phụ trách Đài cơ sở thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm chưa qua đạo tạo, hạn chế khi tiếp nhận công viện quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị…

Tại buổi làm việc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện kiến nghị: Nâng chế độ thù lao cho cộng tác viên và giải thưởng các hoạt động phong trào hội thi, hội diễn, đầu tư hệ thống âm thanh phục vụ biểu diễn văn nghệ và các sự kiện lớn của huyện; Đầu tư xây dựng và thiết bị máy móc phòng thu truyền hình; Duy tu, bảo dưỡng trụ angten và sửa chữa trụ sở làm việc tại cơ sở 2; Cấp bổ sung bàn ghế các phòng phục vụ bạn đọc; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu di tích Lịch sử Tượng Đài chiến tháng La Ngà…

Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng Ban KT-XH, Hộị đồng nhân dân huyện Lê Thanh Sơn đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện trong thời gian tới tập trung tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền quảng bá về vùng đất và con người Định Quán, kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chức năng phát triển sự nghiệp Văn hóa Thông tin và Thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương…

                                                                     Lê Điểm

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.