Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Định Quán Cập nhật: 09-06-2020 08:02
Sáng ngày 5/6/2020, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Định Quán về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ kinh phí tiếp công dân, kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 

Bà Nguyễn THị Kim Hương phát biểu kết luận buổi giám sát.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và Nghị quyết số 121 về mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phn tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;huyện Định Quán đã thực hiện việc chi hỗ trợ đảm bảo đúng quy định; động viên, khích lệ cho cán bộ, công chức yên tâm trong công việc. Trong năm 2019 và quý I/2020, cấp huyện đã chi hỗ trợ và bồi dưỡng theo 2 Nghị quyết là gần 260 triệu đồng; cấp xã là trên 925 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, huyện Định Quán kiến nghị:Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét lại nguồn kinh phí bổ sung từ ngân sách phục vụ cho công tác tiếp công dân và xử lý đơn; Ban tiếp công dân tỉnh là đầu mối trong việc hợp đồng mua sắm trang phục cho cán bộ làn công tác tiếp công dân; tăng định suất và tăng mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm hỗ trợ và động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Hương ghi nhận những kết quả mà huyện Định Quán đã đạt được trong việc thực hiện 2 Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Đồng thời đề nghị UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp huyện và xã; tăng cường kiểm soát việc nhập hồ sơ vào hệ thống điện tử; đề nghị điều chỉnh đối với số lượng hồ sơ để có mức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa rà soát đưa vào những bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố; động viên tinh thần cán bộ, công chức viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn giám sát cũng ghi nhận các kiến nghị của huyện và sẽ có ý kiến đối với các Sở, Ngành và cấp trên.

                                                                 Tuyết Mai​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.