Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội Đảng bộ Khối Đảng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 Cập nhật: 16-05-2020 03:41
Sáng ngày 15/5/2020, Đảng bộ Khối Đảng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng 42 đảng viên đang sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối Đảng được thành lập theo quyết định số 781-QĐ/HU ngày 19/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên cơ sở giải thể chi bộ cơ sở Văn phòng Huyện ủy, Tuyên giáo, Tổ chức – Kiểm tra với 42 đảng viên. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đặc điểm tình hình của đơn vị làm cơ sở để lãnh đạo, điều hành hoạt động của các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức điều hành hoạt động của Đảng bộ huyện; nắm tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội. Công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quan tâm chỉ đạo, số lượng đảng viên tham dự học tập đạt trên 98,7%, hơn 90% cán bộ, công chức và trên 85% đoàn viên, hội viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chỉ đạo; đã tham mưu Thường trực Huyện ủy cử 840 người đi học các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh; công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ khối và các chi bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực  hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Khối cần làm tốt trong thời gian tới như công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nêu cao tinh thần ​trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII; đồng chí Đoàn Đông Dương – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

dang.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới chụp hình lưu niệm cùng đại biểu cấp trên


Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.