Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Khai giảng lớp trung cấp LLCT - HC khoá 44 tại Định Quán Cập nhật: 08-04-2019 12:56
Ngày 08/4/2019, Trường chính trị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Huyện ủy Định Quán và Tân Phú tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 44, năm học 2019-2020 (hệ vừa làm vừa học) được mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Định Quán.

Tham dự lớp học có 112 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ quy hoạch của 2 huyện Định Quán và Tân Phú. Tham gia lớp học các học viên được triển khai những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá và đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể; tình hình nhiệm vụ KT- VH-XH và QPAN của địa phương. Trên cơ sở đó, giúp cho các học viên xây dựng cho mình nhận thức về thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng trước mọi thử thách, khó khăn nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lớp học nhằm từng bước chuẩn hoá trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán hộ quy hoạch để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

khai giang lop trung cap LLCT - HC K44ssssssss.jpg
Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Hải Hậu - Thanh Danh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.