Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2019 Cập nhật: 21-01-2019 05:18
Sáng ngày 17/01/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2019 qua hình thức trực tuyến. Tới dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, Báo cáo viên Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí phụ trách tuyên giáo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện, tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung: Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến các cấp, ngành và quần chúng nhân dân; tiếp tục tuyên truyền thành tựu, kết quả  kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. 


bcv119.jpg
Quang cảnh hội n​ghị  
 

Lưu Giang 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.