Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018 Cập nhật: 29-11-2018 01:02
Sáng ngày 28/11/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018. Tới dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, Báo cáo viên Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí phụ trách tuyên giáo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện, tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên Huyện ủy bày nội dung các chuyên đề:  tình hình biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới; công tác xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nội dung Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trường Tiến – Huyện ủy viên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh cần tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV; việc thực hiện các Ng​hị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW), các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XII); tuyên truyền việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP); tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; các ngày lễ kỷ niệm trong thời gian tới...

bcv11sssssss.jpg 

Quang cảnh hội nghị  

Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.