Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) Cập nhật: 16-10-2018 09:12
Sáng ngày 16/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) qua hình thức trực tuyến. Về dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII); trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể CT - XH huyện; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường – UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Ðảng. Theo đó, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã tập trung vào các nội dung như tình hình kinh tế - xã hội; ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị​ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) trong thời gian sớm nhất và đạt hiệu quả cao nhất; mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức tự giác học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, trong đó có các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

tư8.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.