Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 34 của tỉnh ủy tại Đảng bộ xã Phú Vinh Cập nhật: 20-08-2018 12:27
Sáng ngày 17/8/2018, Đoàn kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Thái Bảo, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đc Phạm Thị Kim Chung, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi kiểm tra, giám sát về công tác triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU ngày 7/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) về Đề án “nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh” và Kết luận số 38-KL/TU của thường trực Tỉnh ủy năm 2018 tại Đảng bộ xã Phú Vinh.

Qua triển khai, quán triệt, học tập thực hiển Kết luận số 34 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh của Đề án “ nâng cáo tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh” nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, luôn xác định phương chậm cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồng thời xác định các tiêu chí nêu gương như thực hiện tốt 7 nội dung tại Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư... Kết quả, trong số 117 đảng viên đăng ký, có 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 124 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về thực hiện Kết luận số 38-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy về” Tình hình cơ sở vật chất, nơi làm việc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn”, Đảng ủy xã đã bố trị ba phòng làm việc riêng, trang bị 2 máy tính, máy in, bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ đầy đủ...Cán bộ phụ trách đều được học tập và sử dụng thành thạo máy vi tính để phục vụ công việc chuyên môn.

 IMG_2209sssss.jpg
Đ/c Phạm Thị Kim Chung, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, giám sát

 

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ xã Phú Vinh trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 34 và Kết luận số 38 của Thường trực tỉnh ủy, đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền cũng như th​ường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo gắn với việc nêu gương trong từng cán bộ đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần để xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. 

Văn Tuấn 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.