Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Đảng ủy Khối Đảng tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018 Cập nhật: 02-08-2018 01:43
Chiều ngày 01/8/2018, Đảng ủy Khối Đảng tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Nguơn – UVTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy khối cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Đảng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng nghiên cứu, đề xuất tham mưu những vấn đề cần thiết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đã nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phổ biến quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên; chuẩn tốt nội dung báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo chuyên đề và tham mưu hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị giao ban chuyên đề, các cuộc họp Ban Chấp hành, hội nghị giao ban khối, giao ban cấp ủy trực thuộc, giao ban tuần định kỳ.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018  "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 34-KL/TU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án nêu gương gắn với biểu dương và khen thưởng 25 tập thể, 30 cá nhân, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

Tham mưu tổ chức ra quân làm công tác dân vận đợt I năm 2018 với kinh phí 2,9 tỷ đồng với các hoạt động cụ thể như: xây dựng 22 căn nhà tình thương, tu sửa đường giao thông nông thôn, tặng 1.717 phần quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí 200 người, trao vốn sản xuất, kinh doanh 04 hộ.Tổ chức họp mặt Tăng, ni trong huyện nhân lễ Phật đản năm 2018- Phật lịch 2562, có 78 đại biểu tham dự, tổ chức 03 đoàn thăm và chúc mừng 25 cơ sở Phật giáo, Phối hợp Ban trị sự Phật giáo huyện thăm và tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Tham mưu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, kiểm tra thực hiện quy định thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các TCCSĐ và các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự thảo báo cáo, trong đó tập trung vào các vấn đề nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể, công tác xây dựng Đảng… 


kd618.jpg
Quang cảnh Hội nghị


Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Trung Nguơn - Bí thư Đảng ủy khối đã giải trình làm rõ các ý kiến đóng góp của các đảng viên dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ cần phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo đúng kế hoạch và nội dung đề ra; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, việc thực hiện Quy chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… 

 Lưu Giang​​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.