Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện ĐQ, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Cập nhật: 18-07-2018 12:46
Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Định Quán khóa XI, NK 2016 – 2021, các đại biểu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn.


Các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 6, HĐND huyện ĐQ

Trên tinh thần thẳng thắn, tranh luận  các ý kiến của các đại biểu đưa ra chất vấn các ngành chức năng về các vấn đề mà cử tri quan tâm, xoay các vấn đề như: Các giải pháp trong thực hiện chủ trương xã hội hóa các trung tâm Văn hóa - thể thao- Học tập công đồng tại các xã trong huyện, việc đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho người dân vùng đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Túc Trưng, những bất cập trong việc thu gom, xử lý rác thải rắn trong nông nghiệp, các vướng mắc trong việc quản lý sử dụng đất… Đại diện các ngành chức đã giải trình trong phạm vi quyền hạn. Các phó chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện cũng đã tham gia trả lời và nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ và cam kết thời gian thực hiện những vấn đề kỳ họp thảo luận chất vấn thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện.

Kết thúc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Định Quán đã thông qua 05 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán  ngân sách năm 2017; Về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018;  Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Và 02 Nghị quyết chuyên đề về Đề án xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện; Đề án xã hội hóa xây dựng viả hè tại thị trấn Định Quán.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2017 đã được biểu dương, khen thưởng.

Lê Điểm- Trung Kiên

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.