Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát Tình hình chấp hành các quy định theo Luật Ngân sách Cập nhật: 11-06-2018 07:57
Ngày 18/5/2018, Ban KTXH HĐND huyện, do đ/c Lê Thanh Sơn làm trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát về Tình hình chấp hành các quy định theo Luật Ngân sách đối với Kho bạc Nhà nước huyện.

​Đ/c Lê Thanh Sơn – Trưởng Ban KTXH.HĐND huyện  đang kết luận tại buổi giám sát 

đối với Kho bạc Nhà nước huyện.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước huyện kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết ( Một số đơn vị nộp cam kết chi và thực hiện công tác đối chiếu  chậm so với thời gian quy định;  Việc thực hiện các  quy định về việc tạm ứng để chi cho đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thường kéo dài, quá hạn  chưa đúng quy định theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính …).

Đồng thời, Đoàn cũng  kiến nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng ngân sách quan tâm nhiều đến công tác quản lý tài chính ngân sách, thực hiện các khoản thu chi NSNN theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thời gian do cơ quan có thẩm quyền quy định;  đôn đốc các cơ quan chức năng được giao làm chủ đầu tư các chương trình, dự án được phân bổ,  sớm triển khai thực hiện các hạng mục công trình,  đồng thời  tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán kịp thời, nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách được chặt chẽ, có hiệu quả.

Mai Chiếm Hoàng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.