Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị triển khai các văn bản mới về công tác Dân vận và công tác kiểm tra giám sát của Đảng Cập nhật: 29-05-2018 08:45
Sáng 29/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng qua hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đẫ được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

dvktsss.jpg
Quang cảnh Hội nghị

 

Việc triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, Trung ương nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ðảng, nâng vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh.  

Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.