Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Cập nhật: 10-05-2018 07:38
Huyện Định Quán vừa triển khai Kế hoạch số 113/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Định Quán về “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” huyện Định Quán năm 2018.


Triển khai tháng vệ sinh an toàn thực phẩm 

Với chủ đề Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm’,“tháng hành động vì an toàn thực phẩmbắt đầu từ  ngày 15-4 đến 15-5-2018, gồm có các hoạt động: Chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm; hoạt động kiểm tra VSATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; báo cáo tổng kết Tháng hành động. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.  Trong đó, chú trọng tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, nhằm thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lê Điểm

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.