Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Cập nhật: 08-05-2018 08:41
Cụm thi đua số 4, huyện Định Quán gồm 7 đơn vị: Hội chữ thập đỏ, Ban quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, Ban quản lý dự án, Thư viện huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; Trung tâm văn hóa- thể thao, Đài truyền thanh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

​​
Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Năm 2017, căn cứ chương trình công tác đã được UBND huyện Định Quán phê duyệt, các đơn vị trong cụm thi đua số 4 đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả, đã có 3/7 đơn vị được UBND huyện xếp loại đánh giá công vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là: Hội chữ thập đỏ, Đài truyền thanh và Trung tâm văn hóa- thể thao, các đơn vị còn lại đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2018, cụm thi đua số 4 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp, sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, của từng đơn vị để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; tiếp tục quan tâm, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến; từng đơn vị trong Cụm không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lê Điểm
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.