Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2017 Cập nhật: 14-01-2018 06:32
Sáng ngày 04/01/2018, Liên đoàn Lao động huyện Định Quán đã tổ chức Hội nghị tổng kết công đoàn, phong trào CNVC LĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và LĐLĐ huyện, các cấp công đoàn và đoàn viên công nhân viên chức lao động từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thành lập mới 4 CĐCS, kết nạp 463 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên gần 9.200 người, sinh hoạt tại 136 công đoàn cơ sở. Giới thiệu cho Đảng kết nạp 108 đảng viên mới. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động và hoạt động xã hội luôn được chú trọng. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thưởng tết, chăm lo tết cho 100% đoàn viên, với trên 9.200 phần quà. Bên cạnh đó, còn có 98 phần quà cho đoàn viên CNVC – LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên dương 166 con CNVC-LĐ “học giỏi sống tốt”, xây mới 3 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.  Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Vận động đoàn viên, công nhân viên lao động tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, các phong trào do các cấp hội phát động như: "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao... Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nữ công nhân viên chức lao động các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", tham gia các hoạt động xã hội. Trong năm 2017, đoàn viên CNVC-LĐ đã đóng góp quỹ vì người  nghèo với số tiền gần 800 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung 115 triệu đồng, tham gia hiến tặng 868 đơn vị máu. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo các CĐCS làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên CNVC lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động đoàn viên thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa . Phấn đấu thành lập mới từ 2-3 CĐCS, phát triển 400-500 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng từ 200-250 đoàn viên ưu tú.

Dịp này, 24 tập thể, 29 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2017 đã được LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện biểu dương, khen thưởng.


Các tập thể và cá nhân được khe​n thưởng tại Hội nghị

kt2.jpg

kt1.jpg

kt3.jpg


 Lê Trung- Lê Điểm​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.