Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Huyện Định Quán biểu dương khen thưởng người có uy tín và hộ kinh doanh sản xuất giỏi vùng đồng bào dân tộc Cập nhật: 26-12-2017 04:58
Sáng 21/12/2017, huyện Định Quán đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tuyên dương khen thưởng người có uy tín và sản suất kinh doanh giỏi vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Đến dự có ông Điểu Bảo,Ttrưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tuyên dương khen thưởng người có uy tín

và sản suất kinh doanh giỏi vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017
​​

Định Quán hiện có 29 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 28 dân tộc thiểu số, với trên 10 ngàn hộ và 55 ngàn nhân khẩu chiếm tỷ lệ hơn 21% so với tổng số hộ trên địa bàn. Số người có uy tín trong huyện là 54 người, trong đó có 19 đảng viên, 4 bí thư chi bộ, 15 người là trưởng ấp và tương đương, còn lại đều tham gia các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện nhà là lực lượng nòng cốt vận động bà con đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, đảm bảo QPAN trên địa bàn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với chăm lo nâng cao đời sống vật chất cho bà con, huyện đẩy mạnh phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ kinh phí để phục hồi các lễ hội truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH QPAN huyện nhà năm 2017, báo cáo tóm tắt công tác dân tộc trong năm; Kết quả hoạt động người có uy tín trên địa bàn huyện Định Quán năm 2017 và công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc trong năm 2018, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người có uy tín, cùng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện tốt các chính sách vùng đồng bào dân tộc trong thời gian tới. Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Diễm Châu, phó chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn với mục tiêu chung phấn đấu xây dựng Định Quán trổ thành huyện nông thôn mới trong năm 2018. Dịp này 5 người có uy tín và 23 hộ sản xuất kinh doanh giỏi vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được biểu dương khen thưởng. 


Đieu bao kt.jpgkhenthuong dan toc.jpg

Lãnh đạo Tỉnh-Huyện trao tặng giấy khen cho người có uy tín và

sản suất kinh doanh giỏi vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Danh – Hữu Cường

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.