Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 4, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Cập nhật: 29-08-2017 06:53
Trong 02 ngày 18-19/7/2017 HĐND huyện Định Quán đã tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Tại kỳ họp này HĐND huyện đã thảo luận để thông qua 10 Nghị quyết.


Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – Chủ tịch HĐND huyện đang kết luận chỉ đạo t​ại kỳ họp 

Trong đó có 02 Nghị quyết chuyên đề về “Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2021”“ Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều”  trên địa bàn huyện Định Quán; 02 Nghị quyết về nhân sự, bầu bổ sung thành viên UBND huyên phụ trách Quân sự và Tài nguyên Môi trường  đối với ông Trần Quốc Được - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện và ông Ngô Hồng Phúc – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành, các địa phương  tiếp tục chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết kỳ họp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung năm 2017 của huyện./.

Mai Chiếm Hoàng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.