Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HĐND huyện thảo luận về việc thực hiện “Kế hoạch Giảm nghèo và Phát triển du lịch” trên địa bàn huyện Định Quán Cập nhật: 29-08-2017 06:48
Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 4 HĐND huyện (được tổ chức vào ngày 18-19/7/2017), các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận chuyên sâu để HĐND huyện xem xét, thông qua 02 Nghị quyết chuyên đề về “Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2021” và “Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều” trên địa bàn huyện Định Quán. Các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong lĩnh vực giảm nghèo của huyện trong những năm qua.

          Đại biểu Lê Thanh Sơn đang tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện 

Tuy nhiên, vẫn còn có các đại biểu vẫn băn khoăn với Kế hoạch giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2017 – 2020 của UBND huyện.  Trong đó, theo đại biểu Lê Thanh Sơn – Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội  HĐND huyện  đề nghị UBND huyện giải trình làm rõ thêm nội dung các hộ nghèo tham gia 03 tỷ đồng trong Kế hoạch giảm ng​hèo (vì theo đại biểu Lê Thanh Sơn cho rằng các hộ nghèo, đã nghèo phải tham gia đối ứng vốn của chương trình,  thì khả năng thực hiện khó khả thi);  đồng thời đại biểu cũng đề nghị  UBND huyện có kế hoạch lồng ghép chương trình công tác đào tạo nghề nông thôn và giải quyết việc làm cho hộ nghèo, đây là một trong những giải pháp giảm nghèo mang tính bền vững.

Riêng đối với lĩnh vực phát triển du lịch, cũng theo đại biểu Lê Thanh Sơn, cho rằng  cần kiến nghị  UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để mời gọi  các nhà đầu tư;  đồng thời  UBND huyện cần có giải pháp cụ thể để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương, xây dựng kế hoạch  thực hiện, trong đó cần cụ thể: nhiệm vụ phải làm, cơ quan thực hiện và thời gian hoàn thành./.

Mai Chiếm Hoàng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.