Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2017 Cập nhật: 25-05-2017 12:55
Sáng ngày 23/5/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Hội Đồng Giáo dục Quốc Phòng – An ninh huyện Định Quán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2017. 141 học viên tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.


 Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2017

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 23 đến ngày 26/5, các học viên được trang bị các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…..Qua đó, góp phần bồi dưỡng cho học viên những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Xây dựng lòng tin vững chắc vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyết Mai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.