Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị Cập nhật: 25-04-2017 07:09
Thực hiện Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh Đồng Nai về việc “ Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017”, hiện nay Ban chỉ đạo 1237 đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện năm 2017, với tinh thần, trách nhiệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.


Quy tập hài cốt liệt sỹ

Là cửa khẩu hậu cần chiến lược của chiến khu cách mạng, cho nên, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Định Quán là chiến trường ác liệt giữa ta và địch, có nhiều đơn vị quân giải phóng đóng quân và chiến đấu, nhiều người con của mọi miền đất nước đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể trên vùng đất anh hùng này. Trải qua hơn 40 năm sau chiến tranh, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, đời sống nhân dân được nâng cao, các chính sách đối với người có công được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, những hậu quả do chiến tranh để lại vẫn còn đó. Sau 42 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt, bởi nhiều lý do khách quan khác nhau.

Xác định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài việc hoàn thành có hiệu quả công tác chính sách sau chiến tranh, đây còn là công tác có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, để phát huy trong giai đoạn mới hiện nay. Huyện Định Quán đã phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể  và cổng thông tin điện tử bảo đảm để thường xuyên thực hiện tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác tìm kiếm,  quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời tập trung tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin những khu vực có hài cốt. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý và kết luận thông tin. Phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo 1237 của huyện với Ban liên lạc Cựu chiến binh, các đơn vị tham gia tác chiến trên địa bàn huyện như: Đoàn hậu cần 814, bộ đội hậu cần 502 và trung đoàn 4, trung đoàn 5, sư đoàn 5- Quân khu 7; trung đoàn 4 Bà Rịa Vũng Tàu, trung đoàn 167- sư đoàn 7- quân đoàn 4; C2; chi đội 10; C9 chi khu Định Quán, tiểu đoàn 800 chiến khu D… nghiên cứu lịch sử địa phương để thu thập thông tin. Tổ chức họp mặt, tọa đàm, hội thảo để xác minh, gặp gỡ các cựu binh, người dân sống lâu năm trên địa bàn để tuyên truyền động viên cung cấp và xác minh thông tin về hài cốt liệt sĩ.

an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán  năm 2014.jpg
An táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán năm 2014

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo 1237 của huyện đã xây dựng kế họach khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. Trong đó, bên cạnh việc tăng cường vận động nhân dân cung cấp thông tin những khu vực có hài cốt, huyện sẽ tập trung tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ  tại các khu vực có nguồn tin phát hiện mộ do các tổ chức, cá nhân cung cấp nằm rải rác tại các xã, thị trấn trong huyện. Ban chỉ đạo 1237 huyện  đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Hội đồng chính sách các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả công tác Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2017. Đây cũng chính  là việc làm lâu dài, kiên trì và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Lê Điểm
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.