Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Định Quán tổ chức họp thành viên UBND huyện mở rộng Cập nhật: 29-11-2015 03:39
Sáng 9/10/2015, Định Quán tổ chức họp thành viên UBND huyện mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN của huyện 9 tháng năm 2015 trên địa bàn và xác định giải pháp trọng tâm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2015 trong 3 tháng còn lại.


Quang cảnh buổi họp thành viên UBND huyện mở rộng

9 tháng qua, mặc dù có nhiều ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp nhưng huyện Định Quán vẫn thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chỉ tiêu của năm cơ bản đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.. Trong đó đáng ghi nhận là kết quả thực hiện thu ngân sách vượt kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu giao quân vượt so với kế hoạch tỉnh giao. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững. Riêng về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, qua công tác kiểm tra Định Quán được tỉnh đánh giá cao khi đến thời điểm này đã 13/13 xã đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã điểm hoàn thành 17/19 tiêu chí trở lên và 5 xã dự kiến được công nhận trong năm 2016 đã thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí trở lên.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn cón một số hạn chế mà huyện cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2015 và những năm tiếp theo đó là: Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm như dự án làng nghề mây tre đan tại Gia Canh, đề án phát triển nghề dệt lưới ở Suối Nho. Công tác cấp phát giấy CNQSDĐ còn chậm, giấy tồn nhiều. Theo lộ trình năm 2016 huyện còn khoảng 30 tuyến đường GTNT thực hiện theo nguồn XHH nhà nước và nhân dân cùng làm, tổng số vốn cao sẽ khó khăn trong huy động. Trong khi đó công tác tuyền truyền ở một số xã hiệu quả chưa cao. Tại cuộc họp các đại biểu đã tích cực tập trung thảo luận tìm ra giải pháp cho những vấn đề trên.
Thanh Danh - Hữu Cường
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.