Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán Cập nhật: 14-08-2016 08:12
Thông báo số 193/TB-UBND ngày 08/08/2016 của UBND huyện Định Quán về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán.

Hồ sơ Lấy ý kiến gồm:

- Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán BCTM_DQ.pdf

- Dự thảo Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán DU THAO CHI TIEU QHSDD.pdf

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (giai đoạn 2016-2020) DANH MUC DC.pdf

LA_NGA.jpgGIA_CANH.jpg

​​LA_NGA.jpgLA_NGA.jpg

NGOC_DINH.jpgNGOC_DINH.jpg

PHU_CUONG.jpgPHU_CUONG.jpg

PHU_HOA.jpgPHU_HOA.jpg

PHU_LOI.jpgPHU_LOI.jpg

PHU_NGOC.jpgPHU_NGOC.jpg

PHU_TAN.jpgPHU_TAN.jpg

PHU_TUC.jpgPHU_TUC.jpg

PHU_VINH.jpgPHU_VINH.jpg

SUOI_NHO.jpgSUOI_NHO.jpg

TT_DINH_QUAN.jpgTT_DINH_QUAN.jpg

TUC_TRUNG.jpgTUC_TRUNG.jpg

THANH_SON1.jpgTHANH_SON1.jpg

Nhấn vào đây để góp ý​

Thời gian góp ý đến hết ngày 08/09/2016

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.