Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng qua các cơ quan báo chí Cập nhật: 04-10-2015 06:51
Thực hiện công văn số 17-CV/BTGHU ngày 25/9/2015 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy vế việc Lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng qua các cơ quan báo chí.

​+ Tải nội dung : Du thao Bao cao chinh tri trinh Dai hoi XII cua Dang (Lan cuoi).docDu thao Bao cao chinh tri trinh Dai hoi XII cua Dang (Lan cuoi).doc

+ Nhấn vào đây để góp ý​

Thời gian góp ý đến hết ngày 25/10/2015

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.