Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia trong bộ nông thôn mới

​Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia trong bộ nông thôn mới


Người thông báo: Bùi Quốc Trí
Ngày thông báo: 21-03-2017
In nội dung
File đính kèm:
427-trien khai thuc hien HD cua Bo trong bo tieu chi quoc gia XDNTM.PDF