Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày 19/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012. (đính kèm file 71-nd.pdf71-nd.pdf)

Thảo Ly


Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-11-2012
In nội dung