Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần

​Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần​


Người thông báo: Ủy ban nhân dân huyện Định Quán
Ngày thông báo: 13-01-2016
In nội dung
File đính kèm:
09-ubnd huyện.signed.pdf