Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

​Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2016 của UBND huyện về việc Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới​

Thời gian và địa điểm Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới​ Từ 26/01/2016 đến ngày 29/01/2016, cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

1

Xã Suối Nho

8 giờ 00 ngày 26/01/2016

UBND xã Sưối Nho

2

Xã Phú Túc

8 giờ 00 ngày 27/01/2016

UBND xã Phú Túc

3

Xã Phú Cường

8 giờ 00 ngày 28/01/2016

UBND xã Phú Cường

4

Xã Phú Lợi

8 giờ 00 ngày 29/01/2016

UBND xã Phú LợiNgười thông báo: Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán
Ngày thông báo: 07-01-2016
In nội dung
File đính kèm:
Quyet dinh cong nhan ntm2015.pdf