Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Định Quán năm 2015

​Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 23/12/2015 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2015


Người thông báo: Hội đồng xét tuyển viên chức
Ngày thông báo: 27-12-2015
In nội dung
File đính kèm:
thongbao042015.pdf