Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện công văn số 2408/SVHTTDL-VH ngày 30/11/2015 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-12-2015
In nội dung
File đính kèm:
25_11_ Thể lệ cuộc thi.pdf
ttcuocthivetranhcodong2015.pdf