Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Hướng dẫn về minh bạch tài sản thu nhập theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ

​Hướng dẫn về minh bạch tài sản thu nhập theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủNgười thông báo:
Ngày thông báo: 14-12-2014
In nội dung
File đính kèm:
ubnd_404.pdf