Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
v/v công bố TTHC và quy trình điện tử thực hiện TTHC được ban hành mới, được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT và UBND cấp huyện

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 09-06-2021
In nội dung
File đính kèm:
83942_1.pdf