Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 09-06-2021
In nội dung
File đính kèm:
83941_1.pdf