Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách hỗ trợ các hộ dân có cá nuôi lồng bè bị chết tại khu vực sông La Ngà, hồ trị an trong đợt tháng 6/2020 trên địa bàn xã Phú Ngọc và La Ngà

​Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách hỗ trợ các hộ dân có cá nuôi lồng bè bị chết tại khu vực sông La Ngà, hồ trị an trong đợt tháng 6/2020 trên địa bàn xã Phú Ngọc và La Ngà QĐ hỗ trợ cá bè Phú Ngọc.pdfQĐ hỗ trợ cá bè Phú Ngọc.pdf 


Người thông báo: Phòng Văn hoá và Thông tin
Ngày thông báo: 26-01-2021
In nội dung
File đính kèm:
QĐ hỗ trợ cá bè La Ngà.pdf