Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

​Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 13-10-2020
In nội dung
File đính kèm:
QĐ 3433.pdf