Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
v/v triển khai thực hiện Thông báo của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân

v/v triển khai thực hiện Thông báo của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân​70719_1.pdf70719_1.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 09-09-2020
In nội dung