Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
v/v triển khai thực hiện QĐ số 1531/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về công bố danh mục TTHC thực hiện DVC trự truyến mức độ 3, 4

v/v triển khai thực hiện QĐ số 1531/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về công bố danh mục TTHC thực hiện DVC trự truyến mức độ 3, 4​ 67049_1.pdf67049_1.pdf 67049_2.pdf67049_2.pdf 67049_3.pdf67049_3.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 23-06-2020
In nội dung