Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
v/v lấy ý kiến xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

v/v lấy ý kiến xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020​ 66218_1.pdf66218_1.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 01-06-2020
In nội dung